Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Öğretmenler İçin Dijital Okur-Yazarlık Eğitimi

Share :

Publisher : Umut Gürzoğlu

Course Language : Turkish

Bu kurs İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri tarafından, Öğretim Tasarımında Güncel Konular dersi kapsamında 5 kişilik bir grup oluşturularak hazırlanmıştır. Kursun genel amacı başta öğretmenler olmak üzere Web 2.0 uygulamalarının temel düzeyde kullanımını öğretmek ve Dijital Okur-Yazarlık yeterliliğini artırmak.


Öğrenme Ortamlarında Web 2.0 Araçlarını Kullanmanın Yararları
1. Etkileşim, iletişim ve iş birliği
2. Bilginin yaratımı/üretimi
3. Kullanım kolaylığı ve esneklik
4. Yazma ve teknoloji becerilerinin gelişimi
Bu dört ana maddenin yanı sıra öğretmenlere öğrencilerinin dünyası, ilgi alanları hakkında bilgi vermesi ve öğrencileri motive etmesi de sayılan yararları arasındadır.

 

Öğrenme Ortamlarında Web 2.0 Araçlarının Kullanımıyla İlgili Engeller
1. Açık bir kaynak olmasından öğrencilerin duydukları endişe (Bazı öğrenciler sadece öğretmeninin görebileceği etkileşimler kurmayı tercih edebiliyorlar.)
2. Teknik sorunlar
3. Kullanmayı öğrenme zamanı

Web 2.0 Araçlarını Kullanmaya İlişkin İpuçları
1. Bir dönem içerisinde çok fazla aracı öğrencilerinizin kullanımına sunmayın.
2. Aynı işi yapan birden fazla aracı aynı anda kullanmaya çalışmayın.
3. Öğrencilerinize aracın kullanımıyla ilgili gerekli yönergeleri, örnekleri ve ihtiyaç duydukları soruların cevaplarını mutlaka verebiliyor olun.
4. Bu araçların kullanımını işbirlikli öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlayın.
5. Bir araçla geliştirdiğiniz içeriği herkese açmadan önce bir süre kendi okulunuza ya da sınıfınıza açık olarak kullanın.

Son olarak tüm öğretmenlerin ve eğitimcilerin akılda tutmaları gereken önemi bir noktayı belirtelim. Web 2.0 araçlarının kendisi tek başına daha etkili öğrenme ve öğretme ortamları yaratmaz. Geleneksel öğretim yöntemlerini kullandığımız bir öğrenme ortamına başka hiçbir fark yaratmadan sadece bir Web 2.0 aracını eklemek, bu aracın olası yararlarını ortaya çıkarmaya yetmeyecektir. Her ne olursa olsun yeni teknolojilerin öğrenme öğretme ortamlarını geliştirmede bize destek olabilmesi için konuya ilişkin açıkça belirlenmiş hedeflerin olması ve uygun yöntem tekniklerin kullanımı gerekmektedir (Reynard, 2009; Hurlburt, 2008). Yeni teknolojilerin etkili kullanımı öğretim yöntemlerinde de yenilenmeyi gerektirir.