Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

PUSH- Fòmasyon sou Anplwayabilite

Share :

Publisher : PUSH Haiti - Jean-Pierre Vertil - Steeve Gandhy Chery - Anthony Calixte - Magda Louis-Juste

Course Language : Haitian

Kou sa a, se yon kolaborasyon ant plizyè pwofesyonèl, ekspè nan resous imèn ak enstitisyon prive, pou montre w kijan pou w jwenn yon travay, kijan pou w eksele nan travay ou epi kijan pou w akselere karyè pwofesyonèl ou. Inisyativ sa a se pou pèmèt plis jèn benefisye fòmasyon anplwayabilite PUSH la. Nou envite w suiv li epi pataje l ak tout pwòch ou ki kapab benefisye de li.

N ap remèsye tout enstitisyon patnè nou yo ki rann kou sa a posib: 
Banj, Brana, Brasserie de la Couronne, Dagmar, Digicel, Easy Net, HR Connect, Loop Haiti, Makorov, Shamarh, Sofihdes, Sogebank, Strategys.

N ap remèsye tout pwofesyonèl ki prezante nan kou a: 

 • Sybille Benoit

 • Marc Alain Boucicault

 • Lydie Choute

 • Rose-Laure Georges

 • Christine Coupet Jacques

 • Ketsia Jean Charles

 • Christelle Termilus

 • Anah-Larah Millet

 • Caroline Pidoux

 • Djamila Silva

 • Marie-Lyne Thomas

 • Jean-Pierre Vertil

 • Nadgèle Zéphir

Finalman, n ap voye yon gwo kout chapo bay EasyNet ak Makorov ki òganize pwodiksyon dijital kou a.