Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

TMGD Pratik Deneme SINAVI

Share :

Publisher : Hasan YILDIZ - isgisbul İSG Kariyer Portalı

Price : $49

Course Language : Turkish

TMGD Pratik Deneme SINAVI

 • TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI Pratik SINAV SORULARI

Güncelleme : Eylül 2019

 • Eklenen sınavlar güncellendi.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.


TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI Pratik SINAV SORULARI programında gerçeğe yakın deneme sınavlarını zamanlamaya uygun biçimde çözebileceksiniz.


Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine ve neden olabilecekleri tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır.


Tehlike Madde Sınıfları

Sınıf       Sınıfın Tanımlanması

1            Patlayıcı Madde ve Nesneler

2            Gazlar

3            Yanıcı Sıvı Maddeler

4.1         Yanıcı Katı Maddeler

4.2         Kendi Kendine Yanan Maddeler

4.3         Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler

5.1         Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

5.2         Organik Peroksitler

6.1         Zehirli Maddeler

6.2         Bulaşıcı Maddeler

7            Radyoaktif Maddeler

8            Aşındırıcı/ Asidik Maddeler

9            Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler


ADR Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler nelerdir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.


ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

 • Gönderen

 • Paketleyen

 • Yükleyen

 • Dolduran

 • Taşımacı

 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler

 • Alıcı

 • Boşaltan

 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

 • ADR Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülüklere uymayan taraflar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.


Tehlikeli Madde Mevzuatı kapsamı cezalar

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu cezaların detayına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Zorunlu Tehlikeli Madde Eğitimleri Nelerdir?

 • SRC5 ( ADR Belgesi ) Eğitimi

 • SRC5 - ADR Ek Eğitimler

 • ADR Tehlikeli Maddeler Genel Farkındalık Eğitimi

 • TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme Zorunluluğu

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.


TMGD Eğitim müfredatı:

 • Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

 • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

 • Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

 • Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

 • Elleçleme ve istifleme kuralları.

 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

 • Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

 • Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

 • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

 • İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları