Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Asp.Net MVC

Share :

Publisher : Mariusz Jurczenko

Course Length : 13.5 hours

Course Language : Polish

Description

Pokażę praktyczne zastosowanie technologii ASP.NET MVC. Zbuduję w pełni  funkcjonalny sklep internetowy.
W kursie będziemy korzystać z Visual  Studio Comunity oraz wbudowanej bazy danych localDb.
Skorzystamy również  z systemu do wersjonowania kodu i zarządzania projektem VisualStudio  Online, będziemy korzystać z Gita.
 
W 2 odcinku rozpoczniemy pracę nad naszym projektem w którym  wykorzystamy Entity Framework i podejście code first. Dodamy EF do  naszego projektu, utworzymy klasy naszego modelu na podstawie których  zostanie wygenerowana baza danych. 
W 3 odcinku dodamy przykładowe dane do naszej aplikacji, gdyż w  tej chwili nasza baza danych jest pusta.
EF posiada mechanizm do inicjalizowania bazy danych jakimiś przykładowymi danymi, którymi  zainicjalizujemy naszą bazę.

W  4 odcinku dodamy do naszego projektu mechanizm migracji.  Ponieważ wtedy, kiedy będziemy mieć już do czynienia z systemem  produkcyjnym w którym będą prawdziwe dane, nie będziemy chcieli aby  jakiś inicjalizator wypełniał bazę jakimiś testowymi danymi i jeszcze za  każdym razem gdy uruchamiasz aplikację usuwał bazę danych razem z  danymi naszych klientów. W związku z tym aby umożliwić modyfikację  modelu a co za tym idzie modyfikację bazy danych w taki sposób aby dane  zapisane w bazie danych nie były tracone, usuwane został wprowadzony  mechanizm migracji. Migracja to właśnie możliwość zaaplikowania pewnych  zmian na schemacie bazy danych w taki sposób aby dane nie były usuwane. 

W 5 odcinku dodamy Makietę - prototyp aplikacji do naszego projektu. 
W 6 odcinku wyodrębnimy części wspólne widoków do tzw. layoutu. 
W 7 odcinku dodamy strony statyczne do naszej aplikacji. Dodamy trasy dla stron statycznych. Zainstalujemy Glimpsa.   
W 8 odcinku oprogramujemy stronę główną naszej aplikacji. 
W 9 odcinku oprogramujemy stronę z kursami w wybranej kategorii.
W 10 odcinku zrobimy widok pojedynczego kursu. 

W 11 odcinku scieżka nawigacyjna. 
W 12 odcinku dodamy Cache. 
W 13 odcinku pokażę jak zrealizować mechanizm filtrowania  kursów oraz autopodpowiedzi przy użyciu javaScriptu i wywołań  asynchronicznych AJAX, oraz wykorzystamy JSONa. 
W 14 odcinku zaimplementujemy mechanizm koszyka. 
W 15 odcinku dokończymy implementację mechanizmu koszyka.

W 16 odcinku zrobimy widoki logowania i rejestracji  użytkowników. Te 2 widoki będą oparte o bardzo podobna strukturę do  widoku koszyka na zakupy który już zrobiliśmy. 
W 17 odcinku do naszych widoków rejestracja użytkowników i  logowanie użytkowników dodamy  mechanizmy obsługujące logikę rejestracji  użytkowników i logowania użytkowników, i skorzystamy tutaj z gotowych  wbudowanych mechanizmów w ASP dot net MVC takich jak  ASPNET identity.
W 18 odcinku dokończymy proces składania zamówienia. Przejdźmy  najpierw do widoku Index naszego koszyka żeby zobaczyć na czym  skończyliśmy proces dodawania kursów do koszyka. Stworzyliśmy tu  przycisk zaplać który prowadzi do akcji zapłać kontrolera koszyka.
W 19 odcinku jeszcze raz skorzystamy z mechanizmu ASPNET  identity i skopiujemy jeszcze jedna funkcjonalność zarządzania  użytkownikami gdzie wykorzystamy możliwość zmiany hasła użytkownika,  oraz dodamy możliwość zmiany danych użytkownika. 

W 20 odcinku dodamy mechanizmy pozwalające  wyświetlić użytkownikowi historię jego zamówień, a administratorowi  listę wszystkich zamówień złożonych przez wszystkich użytkowników.
W 21 odcinku dodamy funkcjonalność która  będzie nam pozwalała dodać nowy kurs do naszego sklepu oraz edytować  istniejące kursy. 
W 22 odcinku dodamy do naszej aplikacji możliwość monitorowania błędów, żeby wiedzieć czy np. użytkownicy naszej aplikacji  nie spotykają się z jakimiś błędami na które powinniśmy zwrócić uwagę.  Do logowania komunikatów i błędów mamy gotowe mechanizmy i niema  potrzeby ani sensu tworzyć własnych.  W naszej aplikacji skorzystamy z  Elmach i Nlog.  Elmach po dołączeniu do projektu zaloguje nam wszystkie  nie wyłapane błędy. Nlog da nam możliwość logowania dowolnych  komunikatów. 
W 23 odcinku dodamy do naszej aplikacji możliwość wysyłania meili. Do wysylania poczty mamy gotowe rozwiazania i niema potrzeby ani  sensu tworzyć własnych.(wymyślać koło odnowa). W naszej aplikacji  skorzystamy z paczki Postal. 
W 24 odcinku dodamy do naszej aplikacji możliwość wykonywania zadań w tle. (Hangfire). 
W 25 odcinku dodamy do naszej aplikacji  kontener DI (Dependency Injection).  Wzorzec projektowy i wzorzec  architektury oprogramowania polegający na usuwaniu bezpośrednich  zależności pomiędzy komponentami.

Kod źródłowy dostępny na github:      mariuszjurczenko/SklepAspNetMvc

Who this course is for:
  • Początkujący programiści ASP NET MVC
  • Początkujący programiści C#
  • Wszyscy chętni do dobrej zabawy z kodowaniem