Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Advocacy pentru Biblioteci și Instituții Publice

Share :

Publisher : Centrul National de Excelenta Profesionala pentru Bibliotecari

Course Language : Romanian

Bun venit la cursul online: "Advocacy pentru biblioteci și instituții publice"!

Cursul se adresează în mod special bibliotecarilor, instituțiilor de cultură și partenerilor acestora,  funcționarilor din instituții publice și private, precum și oricui aspiră la asumarea unui rol eficient în mobilizarea membrilor comunității pentru valorificarea eficientă a oportunităților de dezvoltare a acesteia.

În mod special bibliotecarii pot găsi în acest curs instrumentele necesare pentru influențarea administrației locale sau altor potențiali susținători din comunitate în procesul de luare a deciziilor de modernizare a bibliotecilor și accesului cetățenilor la informații și servicii de interes.

Cursul îți propune o varietate de resurse: materiale video, exemple, interviuri, materiale scrise, teste online, teme pentru acasă și resurse suplimentare.

Astfel, cursul are și un caracter practic - exemplele, temele pentru acasă și resursele suplimentare incluse le poți utiliza pentru realizarea unor campanii de advocacy în favoarea cetățenilor din comunitate, a bibliotecii locale sau a instituțiilor de cultură, a instituțiilor publice.

Cursul a fost dezvoltat de către Programul Novateca în cooperare cu traineri bibliotecari din biblioteci publice din Republica Moldova. Programul Novateca a fost finanțat de Fundația Bill and Melinda Gates în cooperare cu USAID, propunându-și să faciliteze modernizarea sistemului de biblioteci publice din Republica Moldova prin investiții în tehnologie, formare pentru bibliotecari, dezvoltarea de noi servicii, parteneriate și advocacy. Pozițiile reflectate în acest curs nu reprezintă opinia IREX, USAID sau a finanțatorului programului.

Cursul este administrat de către Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB).


Добро пожаловать на онлайн-курс: «Адвокаси для библиотек и общественных организаций»!

Курс предназначен специально для библиотекарей, культурных учреждений и их партнёров, должностных лиц из государственных и частных учреждений, а также для тех, кто стремится взять на себя эффективную роль в мобилизации членов сообщества для эффективного использования возможностей его развития.

Особенно библиотекари могут найти в этом курсе инструменты, необходимые для оказания влияния на местные органы или на других потенциальных сторонников сообщества в процессе принятия решений по модернизации библиотек и доступу граждан к информации и услугам, представляющим интерес.

Курс предлагает вам множество ресурсов: видеоматериалы, примеры, интервью, письменные материалы, онлайн-тесты, домашние задания и дополнительные ресурсы.

Таким образом, курс имеет и практический характер - примеры, домашние задания и дополнительные ресурсы, которые вы можете использовать для проведения кампаний адвокаси для граждан сообщества, местной библиотеки или культурных учреждений, государственных учреждений.