Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Mühendislik Öğrencileri İçin Matlab

Share :

Publisher : Tayyip TAHİROĞLU

Course Length : 1 hour

Course Language : Turkish

Description

Mühendislik fakültesi öğrencileri için en temelden en ileriye matlab eğitimi.Özellikle elektronik ve mekanik alanlar üzerine mühendislik hesaplamaları ve projelerini içeren  temel bir eğitim.Kursu bitirdiğinizde  başka bir programlama diline ihtiyaç duymadan Matlab'i kullanarak tüm ihtiyaçlarınızı giderebilecek duruma geleceksiniz.

İçerik : Matlab ortamı  > Temel Programlama  >  Simulink  >  Gui  .

Sistem modelleme , İşaret işleme , Görüntü işleme  , Bilgisayar Programlama ,

Who this course is for:
  • Mühendislik öğrencileri
  • Mühendisler
  • Bilim insanları