Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Energiantuotanto, kulutus ja jakelu

Share :

Publisher : Eero Hammais

Course Language : Finnish

Asiakokonaisuudet:

Energia, sen ilmenemismuodot ja käyttö sekä tuotanto; energiantuotannon vaihtoehdot; uusiutuva energia; energiatekniikan perusprosessit; energiatalous; energiamarkkinat.

Osaamistulokset:

Opiskelija osaa

Taso 1

  • kertoa energian lähteet ja eri muodot sekä pääpiirteissään energian kokonaiskulutuksen ja sen jakauman
  • kuvata joitakin tapoja tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin

Taso 3

  • kuvata keskeiset tavat tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin
  • kuvata liikenteen, rakennusten sekä teollisuuden energian­käytön ja -tuotannon yleispiirteet
  • kertoa energian kokonais­kulutuksen ja sen jakauman

Taso 5

  • selittää energiatekniikan perusprosessien kuten lämmö­nsiirron, termodynamiikan ja virtaustekniikan merkityksen ja kuvata niiden käyttö­tarkoitukset
  • selittää energiatalouden ja ympäristö­politiikan vaikutuksia ja niiden asettamat reunaehtoja
  • vertailla keskeisiä tapoja tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin sekä energiatehokkuuden parantamisen tavoitteita ja keinoja