Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Share :

Publisher : Khoa Nguyen

Course Length : 9.5 hours

Course Language : Vietnamese

Description

Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình.

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#.

Để tránh nhàm chán, mình đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game

Who is the target audience?
  • Những bạn chưa biết gì về lập trình
  • Những bạn muốn học lập trình online
Requirements
  • Visual Studio
  • Tinh thần học hỏi
  • Unity