Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Java Basic: GUI and MVC

Share :

Publisher : Thamonwan Maneechan

Course Language : Thai

คุณรู้หรือไม่ว่า MVC (Model-View-Controller) คืออะไร?

ถ้าตอบว่า "ไม่" คอร์สนี้ เหมาะสำหรับคุณ


เนื้อหาในคอร์สนี้ 

จะเป็นการอธิบายภาพรวมของ MVC

ผ่านการสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมาใช้งานจริง

เป็นโปรแกรมง่าย ๆ 

ที่เราใช้ในการทักทายโลกใบนี้ (Hello World)


เครื่องมือที่ใช้ในโปรเจ็กต์นี้ มีแค่ 2 อย่างคือ

JDK และ NetBeans IDE 

เพียงแค่นี้ เราก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้งานได้แล้ว


หลังจากจบคอร์สนี้แล้ว

คุณจะเข้าใจกระจ่างเลยว่า

MVC คืออะไร และสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที

โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจ็กต์ของคุณ


แล้วพบกันในคอร์สออนไลน์นะคะ :)