Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Vietnamese Udemy Courses

Donations are always appreciated!

0xB9c92E0B7Ebed7bD122D5388E9581c75A1e2CB6f

11 September 2018
$0
Kiến thức cần thiết để vượt qua kỳ thi GARP FRM part I - phần phân tích định lượng (Quantitative Analysis)
109 61
business business
26 August 2018
$0
Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu
30 25
programming-other programming-other
15 August 2018
$0
Xây dựng mô hình định giá sản phẩm tài chính và sản phẩm phái sinh tài chính
42 24
business business
12 August 2018
$0
Tìm hiểu về các thuật toán Machine learning cơ bản và phương pháp xây dựng mô hình Machine learning
79 55
academic academic
12 August 2018
$0
Xây dựng mô hình hồi quy, diễn giải và kiểm định mô hình; Thực hành với số liệu thực tế
46 24
academic academic
11 August 2018
$0
Giới thiệu về các mô hình ngẫu nhiên và phương pháp suy diễn, phân tích thống kê
42 30
academic academic
06 July 2018
$0
Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình
340 238
csharp csharp
24 May 2018
$0
Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.
169 102
ruby ruby