Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Vietnamese Udemy Courses

Select Course Category

Select Course Category for example learn android - learn bootstrap - learn Ethical Hacking - learn Game Development - learn IOS-Swift - learn JavaScript - learn python - learn seo - learn Wordpress

11 September 2018
$0
Ôn luyện kỳ thi GARP FRM part I (Chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính) - phân tích định lượng (Quantitative Analysis)
142 76
business business
26 August 2018
$0
Cấu trúc dữ liệu và lập trình trên phần mềm R trong phân tích và trình bày số liệu
34 31
programming-other programming-other
15 August 2018
$0
Xây dựng mô hình định giá sản phẩm tài chính và sản phẩm phái sinh tài chính
49 28
business business
12 August 2018
$0
Tìm hiểu về các thuật toán Machine learning cơ bản và phương pháp xây dựng mô hình Machine learning
102 72
academic academic
12 August 2018
$0
Xây dựng mô hình hồi quy, diễn giải và kiểm định mô hình; Thực hành với số liệu thực tế
51 28
academic academic
11 August 2018
$0
Giới thiệu về các mô hình ngẫu nhiên và phương pháp suy diễn, phân tích thống kê
54 34
academic academic
06 July 2018
$0
Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình
373 252
csharp csharp
24 May 2018
$0
Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.
184 111
ruby ruby