Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Kütüphaneler için Hizmet Ortak Tasarımı: Xlibris Yaklaşımı

Share :

Publisher : Xlibris Project

Course Language : Turkish

Bu dersin ana amacı kullanıcı katılımıyla kütüphane hizmetlerinin nasıl ortaklaşa tasarlanacağını ve kullanıcıların gereksinimlerinin çeşitli araç ve tekniler kullanımıyla nasıl ortaya çıkarılabileceğini öğretmekt

Bu derste Lego® Ciddi Oyun®, Kişisel İş Modeli Kanvası®, Kitle Kaynak ve Xlibris Matrisi gibi araçların özellikleri tanıtılacak ve söz konusu araçların hizmet ortak tasarımının hangi aşamalarında nasıl kullanılacağı örneklerle anlatılacaktır. Bu aşamalar, kütüphanecilere ve kullanıcılara istek, dilek ve gereksinimleri yanı sıra hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri tanımlamakta yardımcı olmayı; kaynakları, olanakları ve sınırlılıkları saptamayı; meslektaşlardan görüş toplamayı ve eğitim gereksinimlerini belirlemeyi içermektedir.