Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Agile Yazılım Geliştirme, Proje ve İnsan Yönetimi Yaklaşımı

Share :

Publisher : Mucahit Kurt

Course Language : Turkish

Yazılım geliştirme dünyasında çok uzun zamandan beri popüler bir kavram olan Agile yazılım geliştirme yaklaşımının özünde ne olduğunu bu kurs kapsamında öğreneceğiz.

Kurs kapsamında;

  • Neden Agile kavramını insanların ortaya koyma gereksinimi duyduğunu, yani çözülmek istenen problemleri,

  • Tarihsel süreçte Agile kavramının içinde olan çözümlerin nasıl geliştiğini,

  • Agile manifesto'nun yazılma sürecini,

  • Agile manifestodaki değerlerin neyi ifade ettiğini,

  • Agile manifestodaki prensiplerin neyi ifade ettiğini,

  • Agile değerler, prensipler ve pratikler arasında nasıl bir ilişki olduğunu,

  • Agile yaklaşımdaki zorlukların neler olduğunu

öğreneceğiz.

Bu kurs Agile kavramının kendisine odaklanmıştır, dolayısı ile amacı mantaliteyi, felsefeyi size aktarmaya çalışmaktır. Agile yaklaşımın daha somutlaşmış hali olan pratiklerden(Scrum, Extreme Programming gibi) tarihsel süreçte kısaca bahsedilmiştir ancak kursun odak noktası pratikler değildir.

Agile kavramı yazılım geliştirme, proje ve insan yönetimine odaklanmış bir mantalitedir, dolayısı ile yazılım geliştirmenin bir çok aşamasında çalışan insanlar(analist, test, geliştirici, yönetici, lider vs.) için bu kursun işe ve insanlara bakış açısı anlamında faydalı olacağına inanıyorum.

Kurs kapsamında kullanılan sunum İngilizce'dir, ancak zaten sunumda olan her şey Türkçe olarak anlatıldığı için kurs'u takip edebilmek için bir miktar İngilizce bilginizin olması iyi olmakla birlikte üst seviye bir İngilizce bilgisi gerekmemektedir.