Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Разработване и дизайн на библиотечни услуги: подход Xlibris

Share :

Publisher : Екип Xlibris

Course Language : Bulgarian

Основната цел на този курс е да Ви обучи как да разработите нови библиотечни услуги с помощта на своите потребители, като използвате различни средства и техники съобразно техните потребности и идеи.

В този курс ще бъдат представени основните възможности на Lego® Serious Play®, Business Model YOU Canvas®, Crowdsourcing и Xlibris матрицата, както и ще бъде обяснено с примери тяхното използване в различните фази. Това ще помогне на библиотекарите и на потребителите да дефинират по-прецизно техните идеи, нужди, желания, мечти, неща които харесват и не харесват. Ще дефинират по-прецизно ресурсите, средствата и ограниченията, ще извлекат ползи от всеки индивидуално, както и ще открият неформулирани досега потребности.