Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Probudimo prirodu u sebi

Share :

Publisher : Jasenka Gojšić - Goran Hudec - Judit Ratz

Course Language : Croatian

Prečesto ostajemo zaglavljeni u starim obrascima. Ako pažljivo pogledamo oko sebe, možemo otkriti da je svijet izvan ravnoteže u mnogim područjima. Ne samo da su društvo i ljudske zajednice van ravnoteže, nego su i godišnja doba neuravnotežena. Postoji li način da povratimo ravnotežu? 

Ovaj tečaj nudi da se pogleda ispod površine uobičajenog viđenja i razumijevanja, i nauči vidjeti i osjećati na novi način. Dubljim razumijevanjem i učenjem razvijamo svijest o većoj cjelini, što pak potiče aktivnosti koje oblikuju našu evoluciju i budućnost. Ovaj tečaj razvija sposobnosti koje nam omogućuju vidjeti, osjetiti i shvatiti nove mogućnosti - u nama, u našim učećim zajednicama, institucijama, organizacijama i društvu u cjelini.


Učinkovito inoviranje (i u vašim učećim zajednicama) zahtijeva sposobnost istovremenog spoja s najdubljim izvorom inspiracije i otvorenost višoj volji. Ako ste otvoreni, vaša šira okolina će vas stalno upućivati na ono što trebate naučiti i učiniti. To je učenje iz sadašnjosti, a ne prošlosti, i ne s mjesta na koji tek želite stići. Christopher Bache nazvao je to veće polje, povezanost s tim većim poljem, "sveti um". Neki ljudi (na primjer, Thich Nhat Hahn, Joanna Macy, Bill Plotkin, Llewellyn Vaughan-Lee i drugi) kažu da krize našeg vremena nisu samo ekološke i političke, nego i duhovne.


U ovom tečaju se polazi od pretpostavke da odgovori za kojima tragamo ne mogu doći iz ograničene svjesnosti koja sada vlada svijetom, nego iz dubljeg razumijevanja jedinstva glave i srca. Pomaže nam vidjeti da je sveukupan život jedan, da svatko od nas sudjeluje u životu kozmičkog bića nemjerljivih dimenzija. Možda je ova kriza pokušaj buđenja naše duše?


Nužnost fizičkog balansa, dublja inteligencija i mudrost, ta cjelovitost, mogla bi nam pomoći da povratimo viđenje života koje gubimo toliko dugo dok ne moramo živjeti bez njega, i ne primjećujući da je nestalo, kad više ne priznamo postojanje ičega van ljudskog uma. Ovo je opasano vrijeme povratka na naslijeđeni sustav vjerovanja i arhaični načini preživljavanja utemeljen na strahu, kao i na pohlepi rođenoj iz straha. Istovremeno, ovo je famozna prilika za evolucijski napredak, ako shvatimo što se i zašto dešava.

Za sve veći broj nas otvara se mogućnost izbora između slijeđenja tragova prošlosti, služenja principu moći i institucijama koje otjelovljuju taj princip; ili življenja i djelovanja iz drugačijeg odnosa prema životu i posvećenosti ogromnom naporu svjesnosti potrebnom da razumijemo i služimo životnom misteriju.


Ovaj tečaj je prvenstveno iskustveni. Iako je online tečaj, zadaci vas upućuju u prirodu, potiču na uživanje u miru, ljepoti i čudima koje priroda nudi, na duboko opuštanje. Tečaj vas potiče na kreativno i metaforičko razmišljanje, zamišljanje i pomnost.


Na kraju tečaja dobit ćete certifikat za stečene kompetencije (prenosive kompetencije).


Svjesnost o sebi: dopustite si biti u protoku znanja, dok to znanje nastaje. Širite svoje opažanje.


Uzmite si vremena za učenje od prirode o sebi i onome što treba preoblikovati u vašoj učećoj zajednici.


Uživajte u ljepoti, miru i čudima prirode. Uživajte i osjećajte srce.


Koristite svoje kreativno razmišljanje. Razvijte metaforičko razmišljanje (stvorite vlastite metafore za svoj život). Koristite svoju maštu. Upotrijebite svoju desnu stranu mozga.


Povezanost: istražite povezanost. Stvorite svoju zajednicu. Koristite srce kao organ opažanja.


Razvijte svoju pomnost učeći od prirode. Naučite kako pokazati ljubav i poštovanje prema prirodi za sva svoja iskustva.Ovo je Erasmus+ tečaj, europski projekt u obrazovanju odraslih. 

Tvorci projekta: Isoropia (Croatia), Rogers Foundation (Hungary) and Aura Sviluppo Sostenibile (Italy).