Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Học Ruby on Rails Căn Bản

Share :

Publisher : Luan Nguyen

Course Language : Vietnamese

Tại sao nên học Ruby on Rails?

  1. Ruby on Rails là một Web application framework được viết bằng ngôn ngữ Ruby.

  2. Rails được thiết kế để giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

  3. Rails được sử dụng ở nhiều công ty lớn như: Github, Twitter, Airbnb, SlideShare, Basecamp, …

  4. Nhu cầu công việc về Ruby on Rails cao  ~~> Lương cao.