Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Edison algajatele

Share :

Publisher : Janika Leoste

Course Language : Estonian

Edison on väike programmeeritav robot, mis mahub ilusasti peopesale ja sobib hästi robotiks, mille abil alustada programmeerimise ja roboti juhtimise õppimist. 

Edisoni valmisprogrammide ja EdBlocksi graafilise programmeerimiskeele abil saad Edisoniga alustada juba lasteaias ning areneda edasi koos matemaatikateadmiste lisandumisega koolis.

Ehita Edisonist LEGO klotside abil põnevaid seadmeid, juhi teda telekapuldiga või plaksuga, tee joonejärgimist, rallisõitu või sumomaadlust. Vilguta tulesid, kirjuta muusikat, väldi takistusi või pane Edisonid omavahel suhtlema.
Videotes omandatud teadmisi aitavad kinnistada töölehed ning õpetajatele on abiks tootja poolt väljatöötatud tunnikavad. 

Koolitus on jaotatud kolmeks osaks: alustame valmisprogrammide abil Edisoni andurite, väljundite ja võimaluste katsetamisega, jätkame EdBlocksi programmeerimiskeeles robotile põnevate ülesannete koostamisega ja lõpetame kordamise ning mänguideedega. 

Kohtumiseni koolitusel!


Edison for beginners. Introduction.

Welcome to the course, "Edison for beginners"! Edison is a small robot that is great for beginners to get familiar with robotics and programming. With the help of Edison's demo programs and the graphical programming interface of Edblocks you can already start with Edison in kindergarten and develop further as you pick up new maths knowledge from school. Build fascinating devices from Edison and LEGO bricks, control it with your TV remote or clapping, do line following races or even a sumo battle! Flash lights, write music, avoid obstacles or make Edisons communicate with each other. The knowledge acquired from the videos is reinforced with the help of worksheets. Teachers can be assisted by the lesson plans developed by the manufacturer. The course is divided into three parts: we start by experimenting with Edison's inputs, outputs and other options with the aid of demo programs. We continue by creating interesting programming tasks for Edison with the help of the Edblocks programming language and end with concluding what we have learned and game ideas. See you at the course!