Free Udemy Courses and Zero Broken link.
The only website where expired courses are deleted.

Seria Web Developer Prolog

Share :

Publisher : Mariusz Jurczenko

Course Language : Polish

Cześć 1 - ASP.NET Core 2.1 MVC - Seria Web Developer

W kursie będziemy budować naszą pierwszą aplikację ASP.NET Core 2.1 MVC z Visual Studio 2017.
Ten kurs ma na celu dać ci praktyczny sposób, aby dowiedzieć się jak najwięcej o  ASP.NET Core 2.1 MVC. Zbudujemy pełną aplikację w Visual Studio 2017.

Dowiesz się jak robimy konfigurowanie witryny. Zobaczysz, jak zastosować wzór MVC, tworzyć model, repozytorium, budować widoki, pracować z prawdziwą bazą danych i wiele więcej.
Niektóre z głównych tematów, które omówimy, to budowa w pełni działającej aplikacji, zaczynając od Plik -> Nowy Projekt.
Dowiesz się o nowych funkcjach ASP.NET Core 2.1 MVC, takich jak :

Tag helpers, dostęp do danych w bazie danych, przy użyciu Entity Framework Core 2, omówimy  ASP.NET identity, aby umożliwić użytkownikom uwierzytelnianie w naszej witrynie.

Pod koniec tego kursu będziecie wiedzieć, jak zbudować w pełni działającą, rzeczywistą aplikację przy użyciu ASP.NET Core 2.1 MVC w Visual Studio 2017.


Cześć 2 - HTML5, CSS, JavaScript, jQuery - Seria Web Developer

Ten kurs w szczególności pomoże Ci nauczyć się HTMLa,  stylizacji strony za pomocą CSSa,  a także obsługi kodu po stronie klienta za pomocą JavaScriptu i Jquery.
Celem tego kursu nie jest nabycie kompletnej wiedzy, ale umożliwienie Ci w ciągu kilku godzin zrozumienia podstawowych pojęć HTML, CSS, JavaScript i Jquery.

Zamiast pokazywać wiele slajdów, skupimy się w większości na praktycznych przykładach.
Przejdziemy przez prosty przykład strony internetowej i pokażemy, jak zbudować HTML,
zmienić sposób, w jaki on wygląda za pomocą CSS,
a następnie w końcu napisać kod do rzeczywistej interakcji z użytkownikiem
oraz z żądaniami sieciowymi za pomocą JavaScriptu.

Dzięki poznaniu podstaw i ich wspólnej pracy możesz zacząć szybko działać.
Podczas tego kursu zapoznam Cię z podstawami tworzenia stron WWW po stronie klienta,
pokazując podstawy budowania stron internetowych za pomocą HTML, CSS, JavaScript i jQuery.


Seria Web Developer :

część 1:  Budowanie pierwszej aplikacji ASP.NET Core 2.1 MVC z Visual Studio 2017
część 2:  HTML5, CSS, JavaScript, jQuery Szybki Start dla .Net Core
część 3:  Budowanie aplikacji ASP.NET Core MVC Entity Framework Core, Bootstrap, i Angular
...

   

Kod źródłowy dostępny na github:      mariuszjurczenko/Komis
Kod źródłowy dostępny na github:      mariuszjurczenko/HtmlCssJS